Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole?

Zapraszamy do zapoznania się z atutami naszej placówki

Slide 1

MISJA

Misją Przedszkola Chatka Puchatka jest stworzenie możliwie najlepszych warunków umożliwiających pełen intelektualny, emocjonalny i fizyczny rozwój naszych podopiecznych. Wprowadzamy dzieci w świat nauki poprzez zabawę, współpracę, przyjaźń i zdobywanie nowych doświadczeń.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole dostosowane jest do potrzeb przeważającej liczby pracujących rodziców, mogących bez dodatkowych stresów rano przywieźć dzieci do przedszkola a po południu do nas dojechać - by odebrać swoje pociechy.

ZAPISY

Zapisy Dziecka do przedszkola Chatka Puchatka trwają przez cały rok kalendarzowy.

OPŁATY I ZNIŻKI

Przedszkole zwraca nawet do 30% miesięcznego czesnego, w przypadku hospitalizacji Dziecka lub choroby trwającej nieprzerwanie jeden miesiąc kalendarzowy (tj. od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca).

Misją naszego przedszkola jest stworzenie dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju.